הרצאות

סדרת הרצא��ת ע�������������������������������������������������������������������� ��ספ������������������ "כה א���������� זרתו������������רא" ��את ניט������ה

מ��צה: אל���� פרסמן

הרצאה על מ��מטיקה ורוחניות

מרצה: אלון נ��סן כה����

הרצאות ��בוא ��רוחניו�� חי��ו������ת

מרצה: ני�� לה��

��ר��ים: עידו לב ��דודי זוסימן