שאלות נפוצות

האם רוחניות חילונית היא סוג של ניו-אייג'? או כת?

חס וחלילה, חלילה וחס! השיטה המדעית וחשיבה ספקנית הן מיסודות הרוחניות החילונית (על פי הגדרתנו). אין כאן אמונות בעל-טבעי, בדת, או בניו-אייג'. אין כאן "מנהיג רוחני", "מורה רוחני", או גורו, ולא צריך לשעבד את הכסף או הזמן לאף אחד.

האם אין סתירה בין חשיבה ספקנית והשיטה המדעית לבין רוחניות חילונית?

הרי כל הקטע של חשיבה ספקנית והשיטה המדעית הוא נטרול ככל האפשר של הטיות תפיסה וסובייקטיביות. בהגדרת רוחניות חילונית ציינתם "אספקטים של החוויה האנושית שהם מעבר לראייה חומרנית גרידא של העולם" ו"גישות, חוויות, וחוויה ישירה של המציאות" – מה שעומד בניגוד מוחלט לחשיבה רציונאלית, השיטה המדעית ונטורליזם בכלל. זה נשמע כמו הסתמכות דווקא על חוויות אישיות ו"כניעה" להטיות התפיסה. מרגיש טיפה כמו ניסיון לרקוד על שתי חתונות.

תשובה: כלל וכלל לא. ראשית, יש להבחין בין נטורליזם ( = אין מימד על-טבעי מעבר לעולם החומר) לבין ראייה חומרנית. אלו שני דברים שונים. במונח "מעבר לראייה חומרנית גרידא של העולם" אין הכוונה לרמוז על קיום מימד על-טבעי, אלא הכוונה היא שהחיים הם הרבה מעבר לואקום התרבותי של תרבות הצריכה ורדיפה אחר צבירת רכוש "כי מה כבר יש לעשות בחיים האלה אם כל מה שיש זה רק עולם החומר ואין אלוהים ונשמה".

חשיבה ספקנית והשיטה המדעית אכן מנטרלים ככל האפשר הטיות תפיסה וסובייקטיביות כלפי המציאות האובייקטיבית. והם לא סותרים את היכולת ליהנות מיצירה מוסיקלית, מהנוף, מאהבה. האם אתה נהנה או לא משיר או הצגה כלשהם, והאם אתה אוהב אדם מסויים או לא – התשובות לשאלות אלה יכולות להסתמך רק על חוויה אישית. אין כאן "כניעה" להטיות תפיסה. מדע גם לא סותר דיון בערכים – מה אנחנו מחשיבים כטוב וראוי, ערכים כגון סקרנות, חקרנות, יצירתיות, אחריות, תושיה, השראה, ועוד. להפך, המדע יכול לדוגמה לעזור לנו לבחון בצורה שיטתית אילו דברים משפיעים על האושר שלנו.

מה ההבדל בין רוחניות חילונית לאתאיזם ולאגנוסטיות?

מונחים אלו מוגדרים על דרך השלילה: אתאיזם פירושו חוסר אמונה בקיומן של ישויות אלוהיות (ובד"כ גם ישויות על-טבעיות או "כח עליון"), ואגנוסטיות פירושה חוסר ידיעה לגבי קיומם או אי-קיומם של ישויות כאלה, ואף הטענה כי באופן עקרוני לא ניתן לדעת דברים כאלה, או שהשאלה אינה חשובה. רוחניות חילונית מתחילה מנקודת המוצא הזו אך ממשיכה מעבר אליה לתהליך חקירה רוחני, וכדי לגבש זהות והגדרה על דרך החיוב – מה אנחנו כן.

מה ההבדל בין רוחניות חילונית ליהדות חילונית?

שני הזרמים חילוניים ואינם מסתמכים על אמונה באלוהים או בדבקות לחוקי הדת. אך בעוד יהדות חילונית שואבת את תכניה מהמסורת היהודית, רוחניות חילונית היא תנועה עולמית ואוניברסלית, כלומר מקבלת כל אדם ללא אפליה על רקע שיוכו ללאום, קבוצה אתנית, קבוצה דתית, מין, או נטייה מינית, ומאמצת השקפה גלובלית הרואה את כל בני האדם מעבר לזהות אתנית או לאומית בלבד, כתושבי הפלנטה השייכים למערכת אקולוגית אחת.

מה ההבדל בין רוחניות חילונית להומניזם?

בעוד אנו מחזיקים בערכים דומים להומניזם כגון חירות, נאורות, זכויות אדם, וחופש הביטוי, אנו מחזיקים גם בראייה אקולוגית שאינה רואה את האדם כעליון על הטבע אלא כחלק מן הטבע.