אחרי ההר������אה

אם ����������������������������������������������������������מ����������������תם ��������ת אחת מה��צ��������������������ו�� המ������וא ש����������ו על ר������חניו�� ח��לו��ית, זהו הדף בשבילכם. כאן ת����צ��ו את ��מ����גת, וחומרים ��ו��פים ��לא היה לנו מספיק זמן כדי להצי������ם בהרצאה. ��גם ��מצאו הצע��ת ל����עדים הבאים.

אבל קודם כל – ה��טרפו לקבוצ�� בפייסבוק ����י להישאר מעודכנים על אירועים בעת��ד.
(גם אם אינכם אוהבים את פייסב��ק, אתם יכ����ים ל����ו�� חשבון ללא תמ����ה, רק לצורך העי��כונים, ולכוו���� אותו כדי שתקבלו הודעות על אירועים שלנו גם למייל. א�� אתם ��רי��ים עזרה בכך, פנו אלינו ��נע��ור לכם.)

חו��רים מומלצים:

  • The Story of Stuff – ס��רה מעולה של ��ירטונים בנ��מה חי��בית על ה��קור לבעיות האקו������וגיות ו��כלכליות ב��ול�� ומה ������ אחד מאי��נו יכול לעשות
  • הספ��ים שה����כרו ��ה��������אה, וכ�� ������רים ומאמרים נוספים ��ל אח��ים ��של��ו מ��פיעים בדף הזה.
  • בתחתית העמוד הזה יש סי��������ט��������ים סאטיריים נ��ספי�� על החדשו��, מת��ך The Onion – את���� חדשות ��אטירי.