חגים בסימן רוחניות חילונית

שאלנו את עצמנו: מה אנו בוחרים לעשות בחגי ישראל שממילא מתקיימים מסביבנו? הרכבנו לעצמנו תכנים ואירועים אלטרנטיביים: