הנחיצות של רוחניות חילונית

מקורות החילוניות

מבחינה היסטורית, חילוניות נוצרה (בעיקר בעידן הנאורות) כתנועה לשיחרור מעול הדת והממסד הדתי השולט, מתוך השקפה לפיה:

  • לכל אדם יש זכות לבחור ולקיים את דתו או לא לקיים שום דת על פי שיקוליו האישיים (כל עוד אינו פוגע בזכויותיהם של אחרים).
  • לכל אדם יש זכות להיות חופשי משליטה דתית ומכפייה דתית של הממשל, וצריך להפריד את נהלי הממשל ומוסדותיו מהדת ומאמונות דתיות (הפרדת הדת מהמדינה), וצריך להחליף חוקים המבוססים על כתבי דת (כמו ההלכה והשריעה) בחוקים אזרחיים.

רוחניות חילונית עצמאית

חילוניות פועלת לשיחרור מדת. אך שיחרור מדת אין פירושו עצמאות רוחנית. לביסוס עצמאותה זקוקה החילוניות ליותר מאשר שיחרור מדת, היא זקוקה לרוחניות עצמאית, שאין לה שום קשר לדת.

עבור חלק מהחילונים, החילוניות מוגדרת כאי-אמונה בדת או אי-אמונה באלוהים. אך הגדרה זו אינה מגדירה את החילוני במונחים של מה הוא כן, אלא במונחים של מה הוא לא. רוחניות חילונית אומנם מתחילה מההבנה שהמצאנו את הדתות ואת רעיון האלוהים, אך עיקרה אינו עימות עם הדת.

במקביל, יש אנשים שמבלבלים בין רוחניות לבין מיסטיקה ודת. יש חילונים שפונים אל ה"ניו אייג'" – קבלת מוטיבים דתיים, בעיקר מהמזרח, ונסיון לאמץ מוטיבים מיסטיים בנסיון לשפר את החיים. אך דבר זה מנוגד לרוחניות חילונית שדוחה את המיסטיקה מאותן סיבות שהיא דוחה את הדת כמעוגנת באמונה בעל-טבעי ואינה מבוססת על ראיות מספקות מבחינת השיטה המדעית. התקרבות למצב רוחני יותר יכולה אמנם לקבל השראה ממסורות מיסטיות כמו דתות, אבל אלו נבחנות לאור החקירה המדעית.

יש אנשים שלדעתם חוויה רוחנית כוללת בהכרח אלמט על-טבעי, שלא מן העולם הזה. רוחניות חילונית מתייחסת אל חוויות רוחניות כאל דבר טבעי, חלק מהחוויה האנושית שניתן לחקור אותה, לנסות להתקרב אליה ולהסבירה באמצעות מונחים לא מיסטים, בסיוע הלוגיקה והמדע, ודרך התבוננות פנימה אל הנפש.

רוחניות חילונית כתחליף לדת

רוחניות חילונית יכולה להיתפס כמסע אישי בלבד. באמצעות התבוננות פנימית, התבוננות חיצונית, מדיטציה, לימוד והסתמכות על מחקר מדעי וחוויות מהטבע , החברה והאומנות ניתן להתקדם ולחוות פחות סבל ולסייע לאחרים.

אולם ניתן לראות רוחניות חילונית כדבר מקיף יותר שמהווה חלופה חילונית לדת, באמצעות מוסדות חברתיים חילוניים המחליפים תפקודים שהדת מספקת. לדוגמה, תחליפי רבנים חילוניים שיהוו תחליף לרבנים וכמרים ויספקו סיוע ותמיכה נפשית, סיוע בהבנת עקרונות המדע ופופולאריזציה של עקרונות המדע והקשר בין המדע לבין חיי היומיום. פיתוח של קשרי קהילה, תמיכה חברתית וכלכלית (לדוגמה סיוע לזקנים, סיוע בגידול ילדים וכו'), סיוע בגיבוש זהות עצמית חיובית (שאינה פוגעת באחרים), מפגשי תרבות והתכנסות בזמני חג ומועד, ופיתוח ושימור של ערכי תרבות והגות.

הנחיצות של רוחניות לחילונים

העיסוק בשאלות הגדולות של החיים מעבר לקיום היומיומי הרגיל חשוב להתפתחות הפסיכולוגית, הערכית, והמוסרית של כל אדם. ללא עיסוק כזה, נוצר ריק תרבותי, והתרבות מתדרדרת לעיסוק בתכנים רדודים של שעשועוני טלוויזיה ותוכניות ריאליטי, ולתרבות הצריכה אשר מציגה את תכלית החיים כמסע חומרני אינסופי של צריכת מוצרים, צבירת רכוש וכסף, ומרדף אחר סטטוס. תרבות זו אינה מספקת באופן בריא את צרכי הנפש האמיתיים, ומובילה לבעיות חברתיות ולהרס המערכת האקולוגית. רוחניות חילונית שואפת לחזק כיווני תרבות בעלי עומק ומשמעות.

אל לנו להשאיר את הרוחניות לדתיים, כי אז נקבל רוחניות דתית, פלגנית, המדכאת את רוח האדם, ומעוגנת בהשקפות עולם מלפני מאות ואלפי שנים שאינן רלוונטיות להיום לאור כל הידע והניסיון שהצטבר באנושות מאז. (לפי דעות מסויימות, הדת היא אפילו אנטי-רוחנית.)

ייתכן ודתיים רבים שאיבדו את אמונתם באלוהים או בדת עדיין נשארים במסגרת הדתית מסיבות של תמיכה משפחתית וקהילתית ומשום שזה מפחיד לעזוב את המוכר והידוע לטובת הלא נודע בעולם החילוני. ייתכן וקיום רוחניות חילונית משגשגת תקל עליהם במעבר כזה.

הסברים על התפתחות היקום, החיים והאדם

חילונים רבים אינם מקבלים את ההסברים הדתיים להיווצרות העולם, כדור הארץ, החיים או האדם, אך יש להם בורות לגבי הדרך בה כל אלה נוצרו. רוחניות חילונית פונה אל המדע כדי לקבל הסברים אודות שאלות אלו.

לדף הבא

לקריאה נוספת


חזרה ל"אודות"