ברוכים ��באים לאתר ����ל ��וחניו���� חי��וני������!

כאן תוכלו למצוא מאמר��ם, הזמנ��ת למפ��שים, סרטו����ים ועוד חומרים שקשורים לרוחניות חילונית.

אירועים קרו����ים

פסטי���������� “אבק כוכבים” – אוגוסט 12-14, 2015
לפרטים: ��א����ר������������������������ע ��������אשרם במדבר ����������������א��������������וע בפיי��בו��

מפגש נוסף בסדרת ��מפגשים על הספר “כה אמ�� ז��תוס��רא” ��ל ����טש������. פרטים בדף בפייסבוק.

zrt80

����הי רוחניות חילונית?

ל��ילה “ר����חנ����������������ת” ��������ש יותר מא��ר פי��ו�� אחד. ��נ������������������������������ו מגד������רים ����חניות כמסע שעורכי�� בני האדם בחיפוש אחר מ��מעות לחייהם, תוך בח��נ�� מפו��חת ��ל עוצמת היקום, וש�� ה��ו��מות הפנימיות שטמונות ��כל אחד מאיתנו. זהו מסע לאורך חיי האדם הכולל מספר פנים. פן אחד הוא העיסוק בשאלות הגדולות של החיים כמו מה ��שמעות החיים וכיצד ראוי לחיות את החיי����. פן אחר הו���� הקשר בין ה����תפתחות האישית שלי לחברה שאני חי בא ולת��ב������ת האנושית.

בעבר חשב המין האנושי בתמ��מ���� שהוא “��זר הבריאה”, שהכל ��ובב סב��בו, ו��ישות על-ט����עית ��ל יכולה בראה ����תו וא�� ה��קום מתוך ����וונ�� ��תכלית. כ��ל שה��נושות ��עמיקה לבחון א�� ��עולם שסביב��, התגלה שאין ������������איות מדעיו���� לרעי��נות האלה. אין יד ����כוונת או ����ח ע������ון, ו����ין ��כלית לק��������ום מעב���� ל��ו שמ��ציא��ם בנ����-האדם כיצ����ים חוש��י�� ��בעלי מוד��ות. אך האם ההבנ���� הז�� מצביעה ������ כך ��מסע רוחני הוא בלתי ������פשרי?

אנחנו חושבים שהמסע הרו��ני לעבר מציאת מש����עות ��פשרי ��הח��ט, ��שיש��ם כלים ��בים שבכוחם לתמו�� בנו לאורך הדרך: מדע, יד�� מ��וסס ראיו��, לוג��קה, זרמי מוס�� חילוניים, מתמ��יקה, פילוסופיה, אמ��ות, תרבות ו��וד.

רוחניות חילו��ית עוסקת בתהליך ה��פתחות איש��, בחוו��ה ����וחנ����ת ובמציאת ��תשובות ����אלות ��גדולות של הקיום, מתוך השקפה לפיה נ����תן ל������ליח באתג������ גם מבלי לערב אמונה ב������ת או בעל-טבעי, ��בלי להיש��ן על מיסטי��ה, ומבלי לה������ד������ ל��וחות קסם. אנחנו מאמ��נים בתעצומו�� הנ������ש ה��נו����ית ו��כו�� ה��שיבה ����ל המוח, אותה ����כונה מופ����ה שמאפשרת ל������ ל��קור את הנשגב שבטב�� ����קרנות ובאומץ, ��מטרה ל����שוף את ��מציאות כפי שהיא – על עוצ��ת�� ה��ב��רה ועל אינסוף רבדיה.
 

תוכן האתר